Οικολογική Επιθεώρηση

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Αειφόρο ανάπτυξη λέμε αυτή που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.

Προλαβαίνουμε όμως να στραφούμε στην αειφορία; Κάποιοι πιστεύουν ότι η ανθρωπότητα έχει ήδη ξεπεράσει τις αντοχές του πλανήτη, οπότε μόνος δρόμος πλέον που μένει είναι η αποανάπτυξη.

Ή μήπως το πρόβλημα του περιβάλλοντος είναι ο καπιταλισμός;