Οικολογική Επιθεώρηση

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Χ.Υ.Τ.Α

E-mail Εκτύπωση
Η πλέον περιβαλλοντοκτόνος επιλογή για την επίταση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

(Μερικές σκέψεις για την επέτειο ενός χρόνου από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του ΚΥΟΤΟ)

Οι επιπτώσεις από τη λειτουργία ενός ΧΥΤΑ είναι πολλαπλές, όπως:
α) η γενικότερη υποβάθμιση της περιοχής όπου βρίσκεται ο ΧΥΤΑ, ανεξαρτήτως των μέτρων προστασίας που μπορεί να λαμβάνονται,
β) ο κίνδυνος ρύπανσης και μόλυνσης του υπόγειου υδροφορέα της περιοχής αλλά και πιθανόν μεγαλύτερης και ευρύτερης περιοχής, γ) οί κίνδυνοι ταφής επικίνδυνων και μολυσματικών απορριμμάτων
δ) η ταφή εκατοντάδων χιλιάδων τόνων χρήσιμων υλικών κάθε κατηγορίας, από τις συσκευασίες προϊόντων μέχρι τα ζυμώσιμα απορρίμματα που μπορούν να δώσουν κομπόστ για τις καλλιέργειες,
ε) η έκλυση αερίων ρύπων που έχουν δυσμενή συνεισφορά στην ποιότητα του αέρα και κυρίως στην επίταση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Ο τελευταίος λόγος είναι και ο πιο σπουδαίος μεταξύ των άλλων που αποκλείει την επιλογή δημιουργίας Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α) και μας επιβάλλει τη δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ).

Η επίδραση ενός Χ.Υ.Τ.Α στην επίταση του φαινομένου του θερμοκηπίου και συνακόλουθα στην επικίνδυνη αλλαγή του κλίματος της Γης που προέρχεται και από την έκλυση του ισχυρότερου αερίου του θερμοκηπίου που είναι το μεθάνιο και το οποίο εκλύεται από τις χωματερές (Χ.Υ.Τ.Α) δεν έχει μέχρι σήμερα γίνει αντικείμενο ευρύτερου προβληματισμού. Το μεθάνιο είναι 20 φορές ισχυρότερο αέριο σε σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα, αέριο που συμβάλλει στην επίταση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Η απειλή της ανατροπής του κλίματος, εξ αιτίας της επίτασης του φαινομένου του θερμοκηπίου, είναι ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Γη μας και για την αποτροπή του υπογράφτηκε το Πρωτόκολλο του ΚΥΟΤΟ που φέτος μόλις έκλεισε ο πρώτος χρόνος εφαρμογής του.

Αν πάρουμε το παράδειγμα της Μεσσηνίας, και κατ' επέκταση της Ελλάδας, με την εμμονή τόσο των τοπικών και περιφερειακών αρχών όσο και της κυβερνητικής ηγεσίας για τη δημιουργία ενός ΧΥΤΑ ανά Νομό, δηλ τόσοι ΧΥΤΑ όσοι και οι Νομοί της Ελλάδος, προκύπτουν εκπληκτικά αρνητικά δεδομένα που συνηγορούν με τη θέση που έχουμε εκφράσει επανειλημμένως για τη δημιουργία ΧΥΤΥ και όχι ΧΥΤΑ τόσο στη Μεσσηνία αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Δεδομένα που προκύπτουν από το παράδειγμα της Καλαμάτας:

Υπολογίζεται πως η Καλαμάτα έχει 60.000 κατοίκους.
Αν ο κάθε κάτοικος απορρίπτει κατά μέσο όρο καθημερινά 1,5 κιλό απορρίμματα τότε έχουμε μια ημερήσια παραγωγή απορριμμάτων 90.000 κιλών και αν το αναγάγουμε σε ετήσια βάση, ήτοι επί 365 ημέρες το χρόνο = 32.850.000 κιλά ή αντίστοιχα 32.850 τόνους. Η Καλαμάτα παράγει στο Βιολογικό Καθαρισμό των υγρών λυμάτων λυματολάσπη 8.000 επί πλέον κιλών την ημέρα ή 8 τόνων. Ήτοι 2.920 τόνους το χρόνο.

Από αυτά τα δεδομένα προκύπτει ότι στο ΧΥΤΑ της Μεσσηνίας που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στη θέση "Παλιοροβούνι" Οιχαλίας, θα απορρίπτονται τα απορρίμματα της Καλαμάτας, που ανέρχονται το χρόνο σε 32.850.000 κιλά + 2.920.000 κιλά λάσπη του βιολογικού = συνολικά 35.770.000 κιλά ή 35.770 τόνοι, αφαιρουμένων εκείνων που είναι ανακυκλώσιμα και θα ανακυκλώνονται και που ανέρχονται στο 30% περίπου του συνόλου.

Από το σύνολο λοιπόν των 35.770 τόνων αυτών των απορριμμάτων, το 50%, δηλ. 17.885 τόνοι ετησίως είναι το οργανικό απόρριμμα, από το οποίο παράγεται μεθάνιο στις χωματερές και είναι εκείνο που θα απορρίπτεται έστω και επεξεργασμένο, αλλά θα απορρίπτεται ως οργανικό φορτίο, από το εργοστάσιο λιπασματοποίησης (ΜΟΛΑΚ).

Το μεθάνιο που θα εκλύεται θα είναι της τάξης του 1/3 της πιο πάνω ποσότητας, δηλ. 5.961 τόνοι. Διότι ανά 1 κιλό οργανικών απορριμμάτων αντιστοιχεί παραγωγή 350 περίπου γραμμαρίων μεθανίου.

Δεδομένου ότι το μεθάνιο είναι, όπως προαναφέραμε, 20 φορές πιο δραστικό από το διοξείδιο του άνθρακα και συμβάλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 20 φορές περισσότερο απ' ότι το διοξείδιο του άνθρακα, τότε θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε την ποσότητα των 5.961 τόνων μεθανίου επί το 20.

Οπότε οι 17.885 τόνοι οργανικών θα αποδίδουν αντίστοιχα 5.961 τόνους μεθανίου. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν με το να παράγουμε και αντίστοιχα να καίμε καύσιμα που παράγουν ετησίως 119.233 (5961 Χ 20) τόνους διοξειδίου του άνθρακα ή 119.233.300 κιλά ή 119.233.000.000 γραμμάρια.

Αν ένα αυτοκίνητο, ως ρύπο που αφορά στο διοξείδιο του άνθρακα, εκλύει 150 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο τότε είναι σαν να έχουμε διανύσει με τις ποσότητες αυτές του εκλυόμενου μεθανίου 794.800.000 οχηματοχιλιόμετρα ετησίως, δηλ.119.233.000.000 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα δια 150 γραμμάρια ανά οχηματοχιλιόμετρο.

Αν κάθε αυτοκίνητο διανύει 15.000 χιλιάδες χιλιόμετρα το χρόνο, είναι σαν να έχουμε θέσει κατά μέσο όρο σε επί πλέον κυκλοφορία 52.986 νέα αυτοκίνητα. Ήτοι 7.948.888 οχηματοχιλιόμετρα ανά έτος : 15.000 χιλιόμετρα ανά αυτοκίνητο το έτος = 52.986 αυτοκίνητα.

Αυτή θα είναι η περιβαλλοντική επίπτωση των απορριμμάτων της Καλαμάτας κάθε χρόνο και αντίστοιχα η επίδρασή της στην επίταση του φαινομένου του θερμοκηπίου μόνο από την απόρριψη των απορριμμάτων της στο νέο ΧΥΤΑ. Δηλαδή σαν να έχουμε θέσει σε κυκλοφορία επί πλέον 52.986 νέα Ι.Χ αυτοκίνητα.

Δεδομένα που προκύπτουν από το παράδειγμα της Μεσσηνίας:

Η Μεσσηνία έχει περίπου 180.000 κατοίκους δηλ. τον τριπλάσιο αριθμό της Καλαμάτας. Επομένως έχουμε μια παραγωγή απορριμμάτων που πολλαπλασιαζόμενη επί 3 ήτοι 90.000 κιλά Χ 3 (τριπλάσιος πληθυσμός) = 270.000 κιλά χ 365 ημέρες = 98.550.000 κιλά το έτος ή αντίστοιχα 98.550 τόνους το έτος.

Αν τα δεδομένα της Καλαμάτας τα αντιστοιχίσουμε για ολόκληρη τη Μεσσηνία τότε είναι σαν να έχουμε θέσει σε κυκλοφορία στη Μεσσηνία, εκτός από τα αυτοκίνητα που ήδη κυκλοφορούν, και επι πλέον 158.977 νέα αυτοκίνητα, ήτοι 52986 Χ 3 = 158.977 αυτοκίνητα. Αυτός ο αριθμός των αυτοκινήτων σημαίνει ότι αντιστοιχούν περίπου 1νέο αυτοκίνητο Ι.Χ για κάθε κάτοικο της Μεσσηνίας πλέον όσων κυκλοφορούν.

Δηλαδή τα απορρίμματα ολόκληρης της Μεσσηνίας που θα οδηγούνται στο νέο ΧΥΤΑ θα αντιστοιχούν με την έκλυση διοξειδίου του άνθρακα που αντιστοιχεί σε έναν στόλο περίπου 160.000 Ι.Χ νέων αυτοκινήτων που θα κυκλοφορούν στους δρόμους κάθε χρόνο.

Αυτή θα είναι η περιβαλλοντική επίπτωση της νέας χωματερής (ΧΥΤΑ) στη Μεσσηνία και αντίστοιχα στο παγκόσμιο περιβάλλον, που είναι μια πολύ μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση η οποία έχει δραματικές παγκόσμιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Δεδομένα που προκύπτουν από το παράδειγμα όλης της Ελλάδας

Αν προεκτείνουμε το μοντέλο αυτό σε ολόκληρο τον πληθυσμό της Ελλάδας το αποτέλεσμα και οι επιπτώσεις του θα είναι ότι, οι ρύποι του διοξειδίου του άνθρακα που θα παράγονται σε όλους τους ΧΥΤΑ θα αντιστοιχούν με 10.000.000 εκατομμύρια νέα αυτοκίνητα, ήτοι 10.000.000 Έλληνες Χ 1 αυτοκίνητο ανά άτομο = 10.000.000 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Επομένως οι ρύποι που θα προέρχονται από όλους τους ΧΥΤΑ της Ελλάδας θα αντιστοιχούν σε ρύπανση 10.000.000 νέων αυτοκινήτων το χρόνο.

Η παράμετρος αυτή δεν εμφανίζεται ποτέ ούτε γίνεται έστω και ελάχιστη αναφορά σε καμιά Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συντάσσονται για τους ΧΥΤΑ.

Η πρόβλεψη συλλογής του μεθανίου με σωληνώσεις μπορεί να γίνεται αλλά πρακτικά το μεθάνιο δεν συλλέγεται ούτε αξιοποιείται πουθενά κα διαφεύγει στην ατμόσφαιρα με τις καταστρεπτικές του συνέπειες. Επομένως στην ουσία η πρόβλεψη συλλογής του είναι γράμμα κενό. Επομένως, από τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτει ότι η λύση των ΧΥΤΑ θα πρέπει να απορριφθεί ασυζητητί και θα πρέπει να προκριθεί η λύση των ΧΥΤΥ που ως προϋπόθεση έχει τη διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή και μάλιστα την ξεχωριστή διαλογή και επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων από τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες και τα άχρηστα ή βρώμικα απορρίμματα.

Για την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ο Πρόεδρος Στέφανος Λεων. Κουνιάδος

 

σχετικά άρθρα