Οικολογική Επιθεώρηση

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Νέο λογότυπο για όλα τα βιολογικά προϊόντα της ΕΕ

E-mail Εκτύπωση
Με την ολοκλήρωση του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού για το νέο λογότυπο για όλα τα βιολογικά προϊόντα της ΕΕ, ανακοινώθηκε το σύμβολο που επιλέχθηκε από την ψηφοφορία.

organiclogoΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επίσημα τον νικητή του διαγωνισμού για το νέο λογότυπο για τα βιολογικά προϊόντα. Το νέο σύμβολο επιλέχθηκε από ηλεκτρονική ψηφοφορία, στην οποία μετείχαν περίπου 130.000 άτομα τους περασμένους δύο μήνες. Το λογότυπο που συγκέντρωσε το 63% των ηλεκτρονικών ψήφων σχεδιάστηκε από τον Γερμανό φοιτητή Dusan Milenkovic, και απεικονίζει ένα «ευρω-φύλλο», δηλαδή τα αστέρια της ΕΕ σε πράσινο φόντο.

Από την 1η Ιουλίου 2010 η χρήση του βιολογικού λογότυπου θα είναι υποχρεωτική για όλα τα προσυσκευασμένα βιολογικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία και έχουν παραχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προαιρετικά, θα μπορεί να χρησιμοποιείται και για εισαγόμενα προϊόντα. Δίπλα από το υποχρεωτικό λογότυπο θα μπορούν να τοποθετούνται και άλλα ιδιωτικά, περιφερειακά ή εθνικά λογότυπα. Τις προσεχείς εβδομάδες θα τροποποιηθεί και ο κανονισμός για τις βιολογικές καλλιέργειες, ώστε να θεσπιστεί το νέο λογότυπο σε σχετικό παράρτημα.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ, κ. Σπύρος Σγούρος, «Η πρόβλεψη για υποχρεωτική χρήση του νέου λογότυπου είναι γνωστό ότι συνάντησε την αντίθεση των οργανώσεων της βιολογικής γεωργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς δεν συνδυάζεται με μια ευρύτατη καμπάνια προώθησης του. Η υποχρεωτική εφαρμογή απαλλάσσει σε κάποιο βαθμό την ΕΕ και τα κράτη μέλη από τις υποχρεώσεις τους, ενώ η εναλλακτική πρόταση που είχε τεθεί προς συζήτηση, που ήταν η ενίσχυση των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τον νέο λογότυπο θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερα θετικά αποτελέσματα.

Το νέο σήμα, είναι τουλάχιστον καλύτερο από το προηγούμενο, καθώς διαφοροποιείται από σύμβολα, παρεμφερή με άλλα Ευρωπαϊκά λογότυπα, όπως είναι το Π.Ο.Π. και το Π.Γ.Ε. Ωστόσο, η τελική επιλογή λογοτύπου δεν παρέχει ποιοτική διαφοροποίηση στα βιολογικά προϊόντα». Την αντίρρησή του είχε εκφράσει κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και ο εξειδικευμένος σε θέματα βιολογικής γεωργίας δικηγόρος κ. Hanspeter Schmidt, ο οποίος θεωρεί ότι αφενός κανένα από τα τρία σχέδια που μετείχαν στον διαγωνισμό δεν επικοινωνεί τη βιολογικότητα των προϊόντων, αφετέρου δεν θα είναι ευκρινή εάν τυπωθούν σε μικρότερο μέγεθος σε συσκευασίες προϊόντων.

Πέρα από την επιλογή συγκεκριμένου συμβόλου, σημασία έχει και ο τρόπος χρήσης του νέου λογοτύπου καθώς η προαιρετική χρήση του για προϊόντα προερχόμενα από χώρες εκτός ΕΕ, στην πράξη σημαίνει ότι δεν θα διαφοροποιούνται τα Ευρωπαϊκά από τα εισαγόμενα προϊόντα. Αναμένεται να δούμε την αντίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από παραγωγούς, φορείς, αλλά και τους καταναλωτές.