Οικολογική Επιθεώρηση

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Υποχρεωτική η αναγραφή των μεταλλαγμένων συστατικών στα τρόφιμα

E-mail Εκτύπωση
Βάσει απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι εταιρείες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφουν στην ετικέτα κάθε γενετικά τροποποιημένο συστατικό. Αυτό περιλαμβάνει και προϊόντα που έχουν υποστεί επεξεργασία και δεν περιέχουν πλέον ανιχνεύσιμες ποσότητες μεταλλαγμένων υλικών, τα οποία πρέπει να αναγράφονται ως "προερχόμενα από γενετικά μεταλλαγμένα".

Ως σήμερα οι διατάξεις όριζαν την αναφορά μόνο για συστατικά που αποτελούσαν περισσότερο από το 1% του προϊόντος. Το ελάχιστο αυτό όριο είχε δεχθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αναγκαία αποδεκτό, καθώς στις άλλες αναπτυγμένες χώρες τα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα διαδίδονται όλο και περισσότερο, και τυχόν πλήρης απαγόρευσή τους θα αποτελούσε πρόσκομμα στο παγκόσμιο εμπόριο. Αντίθετα το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε ότι τα γενετικά τροποποιημένα συστατικά δεν θα πρέπει να επιτραπούν χωρίς αναγραφή καθόλου για εισαγόμενα προϊόντα και σε ποσοστό μόνο 0,5%, εφόσον έχουν παραχθεί εντός της Ε.Ε.

Πάντως, το Ευρωκοινοβούλιο δεν ενέκρινε πρόταση για σήμανση των γαλακτοκομικών προϊόντων προερχόμενων από ζώα τα οποία τρέφονται με γενετικά τροποποιημένες τροφές, ούτε αυτών που χρησιμοποιούν γενετικά τροποποιημένα ένζυμα.

Ως νίκη των καταναλωτών και ήττα των εταιρειών που προωθούν μεταλλαγμένα προϊόντα χαρακτηρίζει την απόφαση η οργάνωση «Φίλοι της Γης».

Αντίθετα, oι ΗΠΑ εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους γι' αυτή την απόφαση, δήλωσαν δε ότι στρέφεται ευθέως κατά του ελεύθερου εμπορίου, και ότι θα αποδειχθεί ανεφάρμοστη στην πράξη.

Τις αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου θα πρέπει να εγκρίνουν οι υπουργοί Περιβάλλοντος της Ε.Ε.