Οικολογική Επιθεώρηση

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
ΟΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Πλανήτης Γη

Στη βιομηχανική εποχή οι άνθρωποι πίστεψαν, αρχικά, πως τα βιοτικά προβλήματα λύθηκαν για πάντα, χάρη στην τεχνολογία. Ότι το μόνο θέμα που έμενε να ρυθμιστεί, ήταν να μοιραστεί δίκαια όλος αυτός ο πλούτος.

Δεν είχαν σκεφτεί ότι η ανάπτυξη έχει όρια, ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι απεριόριστοι και πως τα απόβλητα της κατανάλωσής μας μπορούν να μας πνίξουν. Ότι ο άνθρωπος, όπως κάθε ζωντανός οργανισμός πάνω στη Γη, δεν ζει στο κενό αλλά αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. Zούμε σε έναν περιορισμένο πλανήτη, όπου όλα είναι αλληλένδετα.