Οικολογική Επιθεώρηση

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

ΡΥΠΑΝΣΗ

bebeΗ καταναλωτική μας κοινωνία χρησιμοποιεί υλικά και παράγει απόβλητα σε βαθμό πρωτοφανή. Σπάνιοι πόροι εξαντλούνται, ακόμη και οι πιο απομακρυσμένες περιοχές ρυπαίνονται, όλο και περισσότερο κοστίζει η διαχείριση των απορριμμάτων μας.

Από την άλλη, χιλιάδες τεχνητές χημικές ουσίες εισέρχονται διαρκώς στο περιβάλλον, χωρίς κανείς να γνωρίζει τις μακροχρόνιες και συνδυαστικές επιπτώσεις τους.

Όμως, πολλοί έχουν καταλάβει ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί και αλλάζουν κατεύθυνση...