Οικολογική Επιθεώρηση

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Ενισχυμένη διαπλοκή λόγω «ενισχυμένης» αναλογικής

E-mail Εκτύπωση

Τα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής στον πολιτικό βίο της χώρας δεν έχουν τελειωμό. Οφείλονται αφενός στο ότι από την συγκρότηση του Ελληνικού κράτους ο λαός έμμεσα διαπαιδαγωγείται στην ιδιοτέλεια και την ιδιώτευση και αφετέρου στην ύπαρξη θεσμών που αναπαράγουν την ιδιοτέλεια και την διαπλοκή. Ένας βασικός, τέτοιου χαρακτήρα θεσμός, είναι και ο εκλογικός νόμος της ενισχυμένης αναλογικής.elections

Το εκλογικό σύστημα της «ενισχυμένης» αναλογικής εκτός από πολιτικά άδικο, αφού αντιμετωπίζει άνισα την ψήφο των Ελλήνων στην μετατροπή της σε βουλευτικές έδρες και άρα και σε πολιτικές διακυβέρνησης της χώρας, είναι και μια από τις αφανείς αλλά κύριες αιτίες πολλών δεινών της Ελλάδας όπως της διαπλοκής, του ρουσφετιού, της θεοκρατίας, αθέμιτων πολιτικών μεθόδων συμπεριφοράς κλπ, προκαλώντας την οπισθοδρόμηση της Ελλάδας.

Η ενισχυμένη αναλογική προβάλλεται σαν τον εκλογικό σύστημα που εξασφαλίζει σταθερές κυβερνήσεις. Στην πραγματικότητα όμως παράγει ασθενείς κυβερνήσεις παρόλο που μπορεί να στηρίζονται στην ψήφο εμπιστοσύνης 175 ή και ακόμη περισσότερων βουλευτών, γιατί ο φόβος από την μετακίνηση των λίγων σχετικά ψήφων, λόγω εφαρμογής μιας αναγκαίας πολιτικής αλλά μη αρεστής σε κάποια συμπαγή ομάδα ψηφοφόρων, αποτρέπει την κυβέρνηση να νομοθετήσει σχετικά.

Το ίδιο και με το ρουσφέτι που όλοι το καταγγέλλουν αλλά διαιωνίζεται. Οι λίγες σχετικά ρουσφετολογικές ψήφοι, που διεκδικούν τα κόμματα εξουσίας υποσχόμενα ρουσφέτια, μετατρέπονται σε δυσανάλογα μεγάλο αριθμό βουλευτικών εδρών, κάνοντας έτσι τα κόμματα εξουσίας να ενδιαφέρονται πολύ για το ρουσφέτι όπως φαίνεται στο παρακάτω αριθμητικό παράδειγμα που αφορά τον εκλογικό νόμο Σκανδαλίδη (αναλογική κατανομή του 80% των εδρών και διανομή του 20% των εδρών κατά 3/4 και 1/4 των υπολοίπων σε α΄ και β΄ κόμμα). Με οποιοδήποτε σύστημα ενισχυμένης αναλογικής παραμένουν οι αρνητικές συνέπειες. Το σύστημα όμως αυτό επιτρέπει την εύκολη μαθηματική ανάλυση για την κατάδειξη των συνεπειών.

1ο ενδεχόμενο: Χωρίς ρουσφέτι, διαπλοκή και με έντιμη εκλογική αναμέτρηση:
Α κόμμα(κυβερνητικό.)     44,3% Βουλευτές 151
Β κόμμα(αξιωμ.αντιπολ)     44,0% Βουλευτές 121
Υπόλοιπα κόμματα     11,7% Βουλευτές 28

2ο ενδεχόμενο: Το Β κόμμα με υπόσχεση ρουσφετιών διαπλοκή και ανέντιμα μέσα κερδίζει επιπλέον 0,8%, πράγμα εύκολο σχετικά.
Α κόμμα(αξιωμ.αντιπολ.)     44,2% Βουλευτές 121
Β κόμμα(κυβερνητικό)     44,8% Βουλευτές 153
Υπόλοιπα κόμματα     11,0% Βουλευτές 26

Δηλαδή μια μετακίνηση ψήφων κατά 0,8% ή 48.000 ψήφων προς το Β κόμμα λόγω ρουσφετιού και διαπλοκής προκαλεί μετακίνηση 32 βουλευτικών εδρών προς αυτό, αντί μετακίνησης 2-3 βουλευτικών εδρών που θα προκαλούσε η απλή αναλογική και έτσι ανατράπηκε η κυβερνητική αυτοδύναμη πλειοψηφία του «έντιμου» κόμματος Α.

Με ανόθευτη απλή αναλογική το Β΄ κόμμα με την μετακίνηση του 0.8% ή 48.000 λόγω ρουσφετιού, οι βουλευτές του από 121 θα γινόταν 124, δηλ. πολύ μικρό όφελος. Αλλά και το Α κόμμα χάνοντας 0,1% έχασε 30 βουλευτικές έδρες αντί 1 έδρα με απλή αναλογική. Το 0,8% στις 6,000,000 ψήφους είναι 48.000 ψήφοι, έτσι κάθε 1.500(=4800/32) ψήφοι ρουσφεταποδόχων (όσο ένα μεγάλο χωριό) δίνουν από μία βουλευτική έδρα στο κόμμα που θα πλειοψηφίσει, ενώ το 0,1% είναι 6.000 ψήφοι, δηλαδή το δεύτερο σε ψήφους έχασε 30 βουλευτικές έδρες με 200(=6.000/200) ψήφους ανά έδρα.

Με απλή αναλογική μετακίνηση 20.000 ψήφων μετακινεί μία βουλευτική έδρα! δηλαδή 13 φορές δυσκολότερα μετακινούν οι έντιμοι πολίτες της απλής αναλογικής αποφασιστική βουλευτική έδρα από τους ρουσφεταποδόχους/ρουσφετοεπαίτες του πρώτου κόμματος της ενισχυμένης αναλογικής και 100 φορές δυσκολότερα από τις μετακινημένες βουλευτικές έδρες του δεύτερου του παραπάνω αριθμητικού παραδείγματος. Για το γ΄,δ΄ και μετά κόμμα η αντίστοιχη δυσκολία είναι: 17(=25.000/1500) φορές δυσκολότερη η κατάκτηση μιας επιπλέον έδρας από ότι για το πρώτο κόμμα αφού αντιστοιχούν 25.000 ψήφοι ανά βουλευτική έδρα και 125(=25.000/200) φορές δυσκολότερη η απώλεια έδρας από ότι η απώλεια έδρας για το δεύτερο κόμμα.

1. Αυτός είναι λοιπόν ένας από τους σοβαρούς λόγους που διαιωνίζεται το ρουσφέτι αλλά και οι προεκλογικές παροχές, προς μεγάλη βέβαια ζημιά της χώρας και του λαού γιατί για τα δυο μεγαλύτερα κόμματα φαίνεται ρεαλιστική η πραγματοποίηση του στόχου της αυτοδυναμίας με λίγα σχετικά ρουσφέτια.

2. Αποτελεί επίσης ουσιώδη παράγοντα στην διαπλοκή, αφού κάθε οικονομικός μεγαλοπαράγοντας διαθέτοντας μεγάλα χρηματικά ποσά θεωρεί πολύ πιθανό να ανατρέψει ριζικά το εκλογικό αποτέλεσμα σε βουλευτικές έδρες υπέρ του κόμματος που χρηματοδοτεί με δισεκατομμύρια, ακόμη και εξαγοράζοντας ψήφους, και στην συνέχεια το κυβερνών κόμμα υποχρεωμένο να ανταποδίδει κάτω από το τραπέζι. Με απλή αναλογική τα όποια δισεκατομμύρια ελάχιστο όφελος σε βουλευτές θα έφερναν και έτσι δεν θα τα έδινε κάποιος που συσχετίζει το οικονομικό ρίσκο από το πιθανό αποτέλεσμα.

3. Αποτρέπεται ο αναγκαίος εκσυγχρονισμός με τον διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, από τον φόβο και της ελάχιστης ακόμη κομματικής μετακίνησης μερικών χιλιάδων φανατικών των παραεκκλησιαστικών οργανώσεων που μπορεί να εναλλάξει την αυτοδυναμία μεταξύ α΄ και β΄ κόμματος. Αντίθετα φέρνει ικανοποίηση παράλογων ή και αντισυνταγματικών αιτημάτων, όπως ανωτατοποίηση παρά την απαγόρευση του άρθρου 16 των μη κρατικών ιερατικών σχολών, απαλλαγή φορολόγησης εκκλησίας κλπ.

4. Κάνει ευάλωτα τα δυο μεγαλύτερα κόμματα σε πιέσεις συμπαγών ομάδων ψηφοφόρων για ικανοποίηση παράλογων αιτημάτων. Ακόμη και ποδοσφαιρικών ομάδων παράλογα αιτήματα ικανοποιούνται χάριν λίγων ψήφων από τους οπαδούς ποδοσφαιρικών ομάδων.

5. Προκαλεί και διαπλοκή με δημοσιογράφους και ΜΜΕ ώστε να παρουσιάζουν εικόνα καλύτερη για το ένα και χειρότερη για τα άλλα και ιδίως το β από τα δυο μεγαλύτερα, γιατί πάλι και μια μικρή επίδραση να έχουν σε ψηφοφόρους το αποτέλεσμα θα είναι η αυτοδυναμία.

6. Και στην επιλογή των υποψήφιων των κομμάτων προκαλεί επικράτηση κυρίως ψηφοθηρικών και όχι αξιοκρατικών κριτήριων, αφού γεμάτες είναι οι λίστες των δυο πρώτων κομμάτων με μανεκέν, ηθοποιούς, αθλητές προπονητές κλπ. Με τέτοια κριτήρια των ψηφοφόρων πατώνουν ικανοί πχ. πανεπιστημιακοί γνώστες ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής και αντί τέτοιων προσώπων εκλέγονται αδαείς ηθοποιοί, προπονητές ή μανεκέν. Με απλή αναλογική δεν θα υπήρχε «πολιτική ανάγκη» για τέτοιες υποψηφιότητες και οι ικανότεροι θα προωθούνταν ευκολότερα. Για τον ίδιο λόγο μπορεί να συμβάλει και στην εξάλειψη της οικογενειοκρατίας στην Ελλάδα, φαινόμενο μοναδικό σε Ευρωπαϊκή χώρα.

Όσος μάλιστα μικρότερος είναι ο αριθμός των ψήφων που προκαλούν την μετάπτωση του ενός από τα δυο κόμματα από την πρώτη θέση αυτοδυναμίας στην δεύτερη, τόσο περισσότερο τα παραπάνω φαινόμενα διαπλοκής καθορίζουν το εκλογικό αποτέλεσμα.

Απόδειξη των παραπάνω αποτελούν και τα παρασκηνιακά φαινόμενα στις μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες όταν είναι περίπου ίδια τα δυο μεγαλύτερα ποσοστά, όπως για την εκλογή βουλευτού σε μονοεδρική περιφέρεια σε προηγούμενες εκλογές, αν είναι αληθή όσα καταγγέλθηκαν πρόσφατα σε τηλεοπτική εκπομπή.

Όλα τα παραπάνω αρνητικά φαινόμενα αντιμετωπίζονται πολύ καλύτερα με την απλή αναλογική. Πχ. και μικρότερη θα είναι με απλή αναλογική η κομματική ανάγκη για ρουσφέτια, και χρηματοδότηση από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, αλλά και μηδενική η ανοχή των κυβερνητικών εταίρων για την προώθηση ρουσφετιών από τους άλλους κυβερνητικούς εταίρους σε κυβέρνηση συνεργασίας που θα έφερνε η απλή αναλογική.

Αλλά η απλή αναλογική θα περιορίσει και ακυρώσει και την συνέχιση του τεχνικού και όχι πραγματικού διαχωρισμού των Ελλήνων σε «δημοκρατικούς ή προοδευτικούς και συντηρητικούς ή δεξιούς». Η απλή αναλογική θα επέβαλλε την κυβερνητική συνεργασία πολιτικών δυνάμεων που συμφωνούν στις βασικές πολιτικές. Τέτοια είναι τα δυο μεγαλύτερα κόμματα που ενώ συμφωνούν στις βασικές πολιτικές διεκδικούν ψήφους από την Αριστερά με την οποία πολύ μεγαλύτερες διαφορές έχουν στην κυβερνητική πολιτική. Η απλή αναλογική θα επέβαλλε την συνεργασία όσων κομμάτων έχουν παρεμφερείς πολιτικές και προγράμματα, τερματίζονται κάθε τεχνητό διαχωρισμό των Ελλήνων.

Τα όποια αρνητικά ενδεχόμενα λόγω αστάθειας για κυβερνήσεις συνεργασίας που θα φέρει η απλή αναλογική, αφορούν μόνο μια ή δυο το πολύ καταρρεύσεις κυβέρνησης στην αρχική εφαρμογή, γιατί η «τιμωρία» της ψήφου του λαού που θα ακολουθήσει χρεώνοντας τις άσκοπες εκλογές σε κάποιον από του κυβερνητικούς εταίρους, θα κάνει τα δυο μεγάλα κόμματα αλλά και τα μικρότερα πιο συμβιβαστικά στις μικροδιαφορές τους.

Ανάλογες είναι και οι συνέπειες του εκλογικού νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Θεσσαλονίκη
Πολίτης
Μυρίδης Δαμιανός
Μαθηματικός, 7ο Γεν. Λύκειο Καλαμαριάς