Οικολογική Επιθεώρηση

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Ο ρόλος των δεικτών αειφόρου ανάπτυξης στη διαχείριση της παράκτιας ζώνης

E-mail Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
Ο ρόλος των δεικτών αειφόρου ανάπτυξης στη διαχείριση της παράκτιας ζώνης
Αναλυτικότερα
Όλες οι Σελίδες
Στη διάσκεψη του Ρίο για το περιβάλλον το 1992 ψηφίστηκε η Agenda 21, ένα διεθνές σχέδιο δράσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Προτείνεται δηλαδή η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, έτσι ώστε η ευημερία των μελλοντικών γενιών να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο με εκείνη των προηγούμενων. Αναφέρεται ακόμη ότι πρέπει να αναπτυχθούν Σύνθετοι Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης, ώστε να δημιουργηθεί μια βάση πάνω στην οποία να στηρίζεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εξάλλου η χρησιμότητα των σύνθετων δεικτών στην ποσοτικοποίηση φαινομένων, στην ανάδειξη της σχέσης αιτίου - αποτελέσματος, στην εύκολη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών ετών και περιοχών και στην ενημέρωση του κοινού, είναι γνωστή.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεργάστηκαν για τη δημιουργία του προγράμματος «DASHBOARD OF SUSTAINABILITY», που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2002 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 1, με το συγκεκριμένο πρόγραμμα εξάγονται 5 σύνθετοι δείκτες, ο περιβαλλοντικός, ο διοικητικός, ο κοινωνικός, ο οικονομικός, καθώς και ένας συνολικός δείκτης αειφόρου ανάπτυξης (πηγή: http://esl.jrc.it/dc).

Εικόνα 1 : Ταυτόχρονη παρουσίαση όλων των δεικτών. Με πράσινο δίνονται οι καλύτερες βαθμολογίες και με κόκκινο οι χειρότερες.

image002

image004

Το παραπάνω πρόγραμμα παρέχει ακόμη τη δυνατότητα:

  • πολλαπλής σχηματικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων,
  • μεταβολής της βαρύτητας των παραμέτρων ή των θεματικών δεικτών,
  • ανάλυσης ευαισθησίας στους θεματικούς δείκτες,
  • αναλύσεων συσχέτισης μεταξύ των παραμέτρων και των δεικτών.

Η βιώσιμη ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης είναι ζήτημα μέγιστης σημασίας για την Ελλάδα, όπου η ακτογραμμή φτάνει τα 17.000 χλμ. και στην παράκτια ζώνη ( απόσταση μέχρι 50 χλμ. από τη θάλασσα ) «φιλοξενείται» το 85% του πληθυσμού, το 80% της βιομηχανίας, το 90% του τουρισμού, μεγάλο μέρος της γεωργίας και το σύνολο σχεδόν της αλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών. ( πηγή: www.medsos.gr) Ωστόσο ο νόμος 2742/99, με θέμα «χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη», δεν προβλέπει τη δημιουργία ειδικών μελετών για τη συνολική διαχείριση της παράκτιας ζώνης.

Για τους παραπάνω λόγους με τη βοήθεια του «DASHBOARD OF SUSTAINABILITY», σχηματίζονται δύο προγράμματα που εξάγουν σύνθετους δείκτες σε επίπεδο νομών για την Ελλάδα για τα έτη 2000 και 2002.Για τη δημιουργία τους επιλέγονται 38 παράμετροι, 10 για την οικονομία, 10 για το περιβάλλον, 11 για την κοινωνία και 7 για τη διοίκηση (πηγή: Διπλωματική εργασία του Κώστα Αριστείδου). Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι η διερεύνηση των δυνατών εφαρμογών των δεικτών αειφόρου ανάπτυξης στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης.