Οικολογική Επιθεώρηση

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Οι δυσοίωνες επιπτώσεις της κτηνοτροφίας και της αλιείας

E-mail Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
Οι δυσοίωνες επιπτώσεις της κτηνοτροφίας και της αλιείας
Αλιεία
Οι προτάσεις μας
Όλες οι Σελίδες
Kτηνοτροφία και η αλιεία σπαταλούν πόρους και αυξάνουν την υπερθέρμανση, τη ρύπανση και τη φτώχεια! 

Με επιστολή τους προς τον Προεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, οι Πολίτες για τα Δικαιώματα της Φύσης και της Ζωής τονίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κτηνοτροφίας και της αλίειας.

Αξιότιμοι Κύριοι, με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη που θα λάβει χώρα σε λίγες μέρες, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κτηνοτροφίας και της αλίειας, που σύμφωνα με έρευνες, είναι εξαιρετικά ανησυχητικές.

Κτηνοτροφία

Απελευθέρωση αερίων θερμοκηπίου

Όπως ίσως θα γνωρίζετε ήδη, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών ( FAO ) αναφέρει στην από 29.11.2006 σχετική έκθεσή του, ότι τα εκτρεφόμενα ζώα παράγουν το 18% της παγκόσμιας εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, περισσότερο δηλαδή από όλες τις μεταφορές μαζί. Συγκεκριμένα, η κτηνοτροφία ευθύνεται για: 1) το 37% του συνολικού μεθανίου ( 23 φορές περισσότερο από το CO 2 ) που εκλύεται στην ατμόσφαιρα από ανθρώπινες δραστηριοτήτες και που παράγεται κυρίως από το πεπτικό σύστημα των μηρυκαστικών, 2) το 64% της αμμωνίας που συμβάλλει στην όξινη βροχή και που προκαλείται από την εξάτμιση των ούρων των ζώων και την υγρασία της κοπριάς τους, 3) το 65% του νιτρικού οξέος (296 φορές πιο ισχυρό από το CO 2) το μεγαλύτερο μέρος του οποίου προέρχεται από τη κοπριά. Συνολικά, η κτηνοτροφία είναι υπεύθυνη για τα 2/3 όλων των εκπομπών νιτρικού οξέως εξαιτίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων, και 4) τεράστιες ποσότητες αζώτου που απελευθερώνονται από τα λιπάσματα για την παραγωγή ζωοτροφών, καθώς και από τα ούρα, τα περιττώματα των ζώων και την κοπριά που αποθηκεύεται.

Σπατάλη φυσικών πόρων και ενέργειας

Νερό: Για την παραγωγή ενός μόνο κιλού βοείου κρέατος απαιτείται υπερβολικός αριθμός σπατάλης φυσικών πόρων και ενέργειας. Στη Δύση, το μισό από το νερό που καταναλώνεται, πηγαίνει στην κτηνοτροφία. Παραθέτουμε ενδεικτικά τον παρακάτω πίνακα:

 Παραγωγή κρέατος ανά κιλό

 Λίτρα νερού που απαιτούνται

 1 κ. μοσχαρίσιου κρέατος

 22.000 lt

 1 κ. βοδινού κρέατος

 15.000 lt

 1 κ. κρέας κοτόπουλου

 3.500–6.000 lt

 Παραγωγή γάλατος ανά λίτρο

 Λίτρα νερού που απαιτούνται

 1 lt γάλατος

 990 lt

 Παραγωγή φυτικής τροφής ανά κιλό

 Λίτρα νερού που απαιτούνται

 1 κ. καλαμποκιού

 450 lt

Γη: Το 78% της συνολικής καλλιεργήσιμης έκτασης και των βοσκοτόπων χρησιμοποιείται για την εκτροφή ζώων, ενώ πολλά δάση έχουν αποψιλωθεί για να γίνουν βοσκοτόπια.

Ενέργεια: Σύμφωνα με μια έκθεση του Σουηδικού Πανεπιστημίου Γεωργικών Επιστημών ( Lantb ruksuniversitet ), η ενέργεια που καταναλώνεται για την παραγωγή ενός κιλού χοιρινού και ενός κιλού βοδινού, είναι 8.3 και 12.8 kWh αντίστοιχα. Συγκριτικά, η παραγωγή ενός κιλού φασολιών απαιτεί μόνο 0.86 kWh και ενός κιλού πατατών μόνο 0.44 kWh . Δηλαδή, απαιτείται 10-20 φορές περισσότερη ενέργεια για την παραγωγή ζωικών προϊόντων, απ’ότι για την παραγωγή φυτικής τροφής. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί τα ζώα καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας, είτε βοσκώντας, είτε τρώγοντας σπόρους από καλλιέργειες, πριν σφαχθούν για το κρέας τους.

Η σφαγή, η μεταφορά, η επεξεργασία και το μαγείρεμα θεωρούνται επίσης σημαντικό μέρος κατανάλωσης ενέργειας.

Σπατάλη φυτικών πρωτεϊνούχων τροφών

Εκτός από πολύ λίγες περιπτώσεις όπου οι αγελάδες είναι ελεύθερες να βοσκήσουν ή εκείνες που ταΐζονται με υπόλοιπα φαγητού στις παραδοσιακές φάρμες, τα ζώα καταναλώνουν περισσότερη πρωτεΐνη τρώγοντας φυτά, από την πρωτεΐνη που μπορούν να παράγουν με τη μορφή κρέατος, γάλακτος και αυγών. Για παράδειγμα, 7 κιλά σιτηρών χρειάζονται για να παραχθεί ένα κιλό κρέας. Σαν «μηχανές» για τη μετατροπή της φυτικής πρωτεΐνης σε ζωική πρωτεΐνη, είναι εντελώς αναποτελεσματικά. Ο βαθμός μετατροπής από ζωοτροφή σε τροφή για τον άνθρωπο, κυμαίνεται από 1:30 έως 1:4 ανάλογα με το είδος του ζώου. Παρόλα αυτά τα ζώα τρέφονται με μεγάλες ποσότητες ζωοτροφής υψηλής πρωτεϊνικής αξίας, τη στιγμή που «Είναι πιο αποδοτικό να τρώμε απευθείας ό,τι καλλιεργούμε, αντί να το αφήσουμε να περάσει πρώτα μέσα από ένα ζώο».

Υποβάθμιση εδάφους και μόλυνση υδροφόρου ορίζοντα

Η εκτροφή ζώων υποβαθμίζει το έδαφος και μολύνει τα φυσικά αποθέματα νερού. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος από την εκχέρσωση για δημιουργία βοσκοτόπων, την υπερβόσκηση, τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και τη διάβρωση του εδάφους από τα περιττώματα όλων αυτών των ζώων, είναι ραγδαία. Οι δισεκατομμύρια τόνοι περιττωμάτων που μολύνουν το νερό και τον αέρα δημιουργούν μικρά «αγροτικά» Τσερνομπίλ με πιθανότητα να συμβεί μια ακόμη πιο εκτεταμένη καταστροφή. Επιπλέον, τα ζωικά απόβλητα των εκτρεφόμενων ζώων προκαλούν ευτροφισμό στα υδάτινα και θαλάσσια οικοσυστήματα.

Αφανισμός της θαλάσσιας ζωής

Η μαζική εκτροφή των εκατομμυρίων ζώων αφανίζει τη ζωή και από τις θάλασσες αφού περίπου το 50% των ψαριών που αλιεύονται χρησιμοποιούνται ως τροφή για τα γουρούνια, τις αγελάδες, τα πρόβατα, τα κοτόπουλα κλπ. Αυτά τα ζώα καταναλώνουν περισσότερους τόνους ψαριών από ότι όλοι οι καρχαρίες, τα δελφίνια και οι φώκιες ολόκληρου του πλανήτη. Έτσι οι πληθυσμοί των ψαριών σταδιακά εξαφανίζονται ενώ οι φάλαινες, οι φώκιες, τα δελφίνια και τα θαλασσοπούλια πεθαίνουν από πείνα.

Συμβολή στην παγκόσμια πείνα

Αν οι «αναπτυγμένες» χώρες μειώσουν την κατανάλωση κρέατος, θα μπορούσαμε επιπλέον να αντιμετωπίσουμε σε σημαντικό βαθμό την παγκόσμια πείνα, η οποία σκοτώνει περίπου 6 εκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνο. Το 25% του πληθυσμού της γης υποσιτίζεται λόγω κυρίως της χρησιμοποίησης της γης για την παραγωγή ζωοτροφών και της διατροφής των ζώων με δημητριακά και σόγια, όταν αυτά θα μπορούσαν να θρέψουν τον υποσιτιζόμενο κόσμο. Για 1 κιλό κρέατος απαιτείται γη που θα μπορούσε να παράξει:

Φυτική τροφή

Κιλά

Δημητριακά

6

Ρύζι

9

Όσπρια

12

Αντίθετα, κάθε φυτοφάγος «απελευθερώνει» κατά μέσο όρο γη που θα μπορούσε να θρέψει 19-20 ανθρώπους. Ενδεικτικά, ο αριθμός των ανθρώπων που σιτίζονται για ένα χρόνο ανά εκτάριο είναι:

Αριθμός ατόμων

Τροφές παραγόμενες ανά εκτάριο

22

Πατάτες

19

Ρύζι

1

Μοσχάρι

2

Αρνί

Επιβάρυνση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές C 02 λόγω των μεταφορών

Οι ζωοτροφές και τα προς σφαγή ζώα μεταφέρονται τις περισσότερες φορές σε μεγάλες αποστάσεις οδηγώντας έτσι σε μεγαλύτερη χρήση ορυκτών καυσίμων και αυξάνοντας επιπλέον τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Αλόγιστη σπατάλη χρημάτων για φάρμακα, χημικά σκευάσματα και ιατρική «φροντίδα»

Λόγω των άθλιων και ανθυγιεινών συνθηκών εκτροφής των ζώων, καθώς και των ορμονών ανάπτυξης και πάχυνσης που τους χορηγούνται για την επιτάχυνση της παραγωγής κρέατος και γάλακτος, ένα σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής αντιβιοτικών (περίπου το 50%) χορηγείται στα εκτρεφόμενα ζώα. Όμως παρά την τόσο απλόχερη ιατρική «φροντίδα», ασθένειες και επιδημίες όπως η νόσος των τρελών αγελάδων και των πτηνών, η γρίπη των χοίρων, ο μελιταίος πυρετός, κλπ. ξέσπασαν σκορπώντας τον πανικό.

Ανθρώπινες σθένειες

Η αφύσικη τροφή που τρώνε τα εκτρεφόμενα ζώα (ιχθυάλευρα, αλεσμένα κόκκαλα, νύχια, τρίχες κλπ), οι άθλιες συνθήκες διαβίωσής τους και η υπερβολική χορήγηση αντιβιοτικών και ορμονών, καθιστούν την κατανάλωση κρέατος εντελώς επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία. Τα νοσοκομεία βρίθουν από ασθενείς με καρκίνο, καρδιοπάθειες και εγκεφαλικά και δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά όταν αντί να τρώμε προϊόντα που παράγει η φύση, εμείς τρώμε μεταλλαγμένα, διοξίνες, φυτοφάρμακα, νιτρικά, τρελές αγελάδες, αντιβιοτικά, ορμόνες, βαρέα μέταλλα κλπ. Ολοένα και περισσότερες ιατρικές έρευνες μαρτυρούν ότι η κρεοφαγία αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης παχυσαρκίας, υπέρτασης, καρδιοπάθειας και κάποιων μορφών καρκίνου. Συγκρίνοντας την επικράτηση της υπέρτασης, των καρδιακών ασθενειών, του καρκίνου, του διαβήτη, της χολολιθίασης, της παχυσαρκίας και των προερχόμενων από τη διατροφή ασθενειών ανάμεσα στους χορτοφάγους και τους κρεατοφάγους στις ΗΠΑ, η Physicians Committee for Responsible Medicine ( PCRM ), υπολόγισε ότι το 1995 το συνολικό ιατρικό κόστος που σχετίζεται με την κατανάλωση κρέατος, ήταν μεταξύ 29 δις και 61 δις δολάρια, χωρίς να συμπεριλάβουν ασθένειες όπως η καρδιακή προσβολή και άλλες αρτηριακές παθήσεις.

Άθλιες συνθήκες εκτροφής των ζώων και αφόρητη δυστυχία

Οι απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης και μεταφοράς τους, αλλά και η ίδια η φρικαλέα διαδικασία σφαγής των ζώων είναι σοκαριστικές. Η ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση για κρέας και γάλα έχει μετατρέψει την κτηνοτροφία σε βιομηχανία όπου τα «παραγωγικά» ζώα αντιμετωπίζονται όχι σαν συναισθανόμενα όντα, αλλά όπως το λέει και η λέξη, σα μηχανές παραγωγής. Το κυνήγι του κέρδους και η στιγμιαία απόλαυση ενός κρεοφαγικού πιάτου δεν αφήνει τον άνθρωπο να «ακούσει» τα ουρλιαχτά, και να νιώσει τον πόνο των ζώων αυτών. Αντιμετωπίζοντάς τα σα σύγχρονους σκλάβους, τους στερήσαμε την ελευθερία, την ευζωία και την αξιοπρέπεια, με τη «δικαιολογία» ότι είναι προορισμένα για να μας δίνουν τα προϊόντα τους, το κρέας τους και τα παιδιά τους. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι αυτά που μας τα δίνουν, αλλά εμείς που τους τα αρπάζουμε σαν κλέφτες. Αν ήταν διαφορετικά, ούτε θα πονάγανε, ούτε θα υποφέρανε, ούτε θα σκούζανε, αφού θα ήταν μια «φυσική» διαδικασία.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η κτηνοτροφία έχει άμεσο αντίκτυπο στην υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή, τη ρύπανση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, την αποψίλωση των δασών, τη διάβρωση των εδαφών, την έλλειψη του νερού, την απώλεια της βιοποικιλότητας και είναι μια τρομερή σπατάλη πόρων και κατανάλωση ενέργειας, δεδομένου ότι σχεδόν το 1/3 της παγκόσμιας συγκομιδής δημητριακών χρησιμοποιείται για την παραγωγή κρέατος.

Η εικόνα γίνεται σχεδόν εφιαλτική εάν αναλογιστούμε ότι τα τελευταία χρόνια η κατανάλωση του κρέατος έχει αυξηθεί κατακόρυφα και ότι ο πληθυσμός της γης συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ πολύ λαοί των οποίων η διατροφή ήταν περισσότερο προσανατολισμένη στη φυτοφαγία, έχουν τώρα στραφεί προς την κρεοφαγία. Σήμερα οι άνθρωποι σκοτώνουν περίπου 60 δισεκατομμύρια ζώα κάθε χρόνο, εκτός των δισεκατομμυρίων ψαριών και άλλων θαλάσσιων ζώων. 456.000.000 τόνους κρέατος, σχεδόν διπλάσια ποσότητα από το 2001, αναμένεται να καταναλώνουμε έως το 2050, όταν το 1961, η συνολική παγκόσμια προσφορά κρέατος δεν ξεπερνούσε τα 71 εκατομμύρια τόνους. Η δε παραγωγή γάλακτος προβλέπεται να αναρριχηθεί από 580 σε 1043 εκατ. τόνους.

Όλα αυτά σημαίνουν ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση στους φυσικούς πόρους, π.χ. γη, νερό, ηλεκτρική ενέργεια, φυτικές τροφές και ζωοτροφές, λιπάσματα, πετρέλαιο, κλπ. Κι ενώ τα ζωικά προϊόντα θα έπρεπε κουβαλούσαν το βάρος των καταστροφών που επιφέρουν για την παραγωγή τους, αυτό όχι μόνο δε συμβαίνει, αλλά κοστίζουν πολύ λιγότερο σε σχέση με το κόστος παραγωγής τους, συχνά μάλιστα ακόμη λιγότερο από τα λαχανικά τα οποία απαιτούν πολύ λιγότερες πρώτες ύλες, ενέργεια και εργασία.