Οικολογική Επιθεώρηση

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Ενεργειακοί δεινόσαυροι!

E-mail Εκτύπωση

Εξαιρετικά ρυπογόνοι και ελάχιστα αποδοτικοί αποδεικνύονται οι περισσότεροι λιγνιτικοί σταθμοί της ΔΕΗ σύμφωνα με νέα στοιχεία της Greenpeace. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της Κοπεγχάγης, η Ελλάδα πρέπει να συμβάλει αποφασιστικά και άμεσα στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Αυτό απαιτεί εθνική νομοθεσία με φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020, όπως και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την απόσυρση των πιο ρυπογόνων και μη αποδοτικών σταθμών της ΔΕΗ στην επόμενη δεκαετία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Greenpeace, οι λιγότερο αποδοτικοί λιγνιτικοί σταθμοί στην Ελλάδα είναι οι ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και Μεγαλόπολης Α, οι οποίοι έχουν τεράστιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά παραγόμενη κιλοβατώρα ( CO 2 / kWh ). Συγκεκριμένα, οι σταθμοί της Μεγαλόπολης εκπέμπουν 1,550–1,593 kg  CO 2 / kWh , ενώ οι μονάδες της Πτολεμαΐδας 1,420–1,656 kg  CO 2 / kWh . Οι εκπομπές αυτές είναι διπλάσιες των αντίστοιχων πετρελαϊκών μονάδων και τριπλάσιες αυτών των μονάδων φυσικού αερίου (οι οποίες σημειωτέον θα είχαν καλύτερες αποδόσεις και συγκριτικά μικρότερες εκπομπές αν ήταν μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας).

 Με δεδομένο ότι οι λιγνιτικοί σταθμοί της ΔΕΗ καλύπτουν σήμερα περισσότερο από το 57% της ηλεκτροπαραγωγής και ευθύνονται για το 40% περίπου των εθνικών εκπομπών CO 2, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει όμως να υποστηριχθεί από ένα νέο επιχειρηματικό πλάνο της ΔΕΗ με στόχο την ταχύτατη απόσυρση των λιγότερο αποδοτικών λιγνιτικών μονάδων, τη σταδιακή απόσυρση των υπόλοιπων και την επιθετική προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

"Η ΔΕΗ πρέπει να μειώσει δραστικά τους 50 και πλέον εκατ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπει ετησίως και θα πρέπει να κλείσει τους πιο ρυπογόνους σταθμούς της για να το πετύχει", είπε ο Δημήτρης Ιμπραήμ, υπεύθυνος για θέματα ενέργειας στο Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace .

Ranking_Table

 Η Greenpeace  καλεί την ελληνική κυβέρνηση:

  Να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

  • Να απαγορεύσει την κατασκευή νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με ειδικές εκπομπές μεγαλύτερες από 0,350 Kg  CO 2 / kWh.

Η Greenpeace  καλεί τη ΔΕΗ:  

  • Να ανακοινώσει αυστηρό και σαφές χρονοδιάγραμμα για την απόσυρση των λιγότερο αποδοτικών λιγνιτικών και πετρελαϊκών μονάδων.
  • Να αναθεωρήσει το επιχειρηματικό της πλάνο με σκοπό την επιθετική προώθηση των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας.

 

 

σχετικά άρθρα