Οικολογική Επιθεώρηση

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Προκαταρτικά αποτελέσματα έρευνας για πλαστική ρύπανση στις ελληνικές θάλασσες

E-mail Εκτύπωση
H Greenpeace σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), διερεύνησε την παρουσία πλαστικών στο Ιόνιο, στο Κρητικό, στο Αιγαίο Πέλαγος και στη θάλασσα των Κυθήρων, μεταξύ 20 και 31 Ιουλίου.
Στόχος της προσπάθειας αυτής ήταν να αποτυπώσει μία συνολική εικόνα του προβλήματος της ρύπανσης των ελληνικών θαλασσών και ακτών από το πλαστικό και να συμπληρώσει την υπάρχουσα επιστημονική γνώση.
Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν 3 διαφορετικές μέθοδοι, με τις οποίες αξιολογήθηκε η παρουσία πλαστικού στην επιφάνεια της θάλασσας, στον πυθμένα της θάλασσας και σε παραλίες. Μέρος των ε
...

Read more: